Mä­larö­bo döms till fäng­el­se­straff

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Med nar­ko­ti­ka i blo­det och ut­an att ha rätt till det kör­de en man i 40-års­ål­dern bil i Stock­holm vå­ren 2016.

Man­nen som är bo­satt i Ekerö kom­mun ska även ha haft kniv med sig den ak­tu­el­la da­gen. Hän­del­ser­na är del i den dom som ny­li­gen kom från Sol­na tings­rätt och rör man­nen.

I do­men finns även en hän­del­se som rör hä­le­ri se­dan man­nen haft drygt 50 pa­ket med mar­ki­ser, vär­de­ra­de till 130 000 kro­nor, hos sig. Man­nen döms för hä­le­ri, grov olov­lig kör­ning, ratt­fyl­le­ri, ringa nar­ko­ti­kabrott, nar­ko­ti­kabrott och brott mot kniv­la­gen. Straf­fet blir fy­ra må­na­der fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.