Holm­gren på VM-pal­len i bänk­press

Mälarö Tidning - - Sporten - Johan Äl­gekrans

Mar­cus Holm­gren, 43, tog VM-brons i bänk­press i Syd­af­ri­ka.

Ekerö­bon Mar­cus Holm­gren tog VM-brons i 74-ki­los­klas­sen un­der VM i bänk­press i Syd­af­ri­ka. Ef­ter att ha ta­git 172,5 ki­lo var bron­set säk­rat och han sik­ta­de se­dan mot gul­det.

– Jag be­gär­de 200 ki­lo för att ta gul­det ef­tersom bron­set re­dan var säk­rat. Ty­värr fick jag in­te till det lyf­tet men att få kli­va upp på pal- len i VM var mitt mål, så jag är enormt glad och nöjd över bron­set. Näs­ta år hop­pas jag kun­na när­ma mig 200 ki­lo och ut­ma­na om gul­det, sä­ger Mar­cus Holm­gren.

FO­TO: AN­NA RÖSSEL

BRONS. Mar­cus Holm­gren med brons­me­dal­jen runt hal­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.