Inga våff­lor på Drott­ning­holm i som­mar

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Våf­felstu­gan vid Ki­na slott i Drott­ning­holm har fort­fa­ran­de stängt, trots att sä­song­en har star­tat.

Kon­trak­tet som den nu­va­ran­de hy­res­gäs­ten har med Sta­tens fas­tig­hets­verk går ut först vid års­skif­tet, men en­ligt Lot­ta Günt­her, fas­tig­hets­chef på ver­ket, har hy­res­gäs­ten än­då valt att in­te öpp­na sin ser­ve­ring.

En­ligt hen­ne har hy­res­gäs­ten även getts möj­lig­he­ten att kli­va av sitt kon­trakt ti­di­ga­re så att de slip­per be­ta­la hy­ra och så att fas­tig­hets­ver­ket kan hy­ra ut den i an­nan re­gi.

På sin webb­si­da skri­ver den nu­va­ran­de hy­res­gäs­ten att kafé­et är stängt för att fas­tig­hets­ver­ket själv vill dis­po­ne­ra lo­ka­ler­na.

STÄNGT. Våf­felstu­gan lig­ger in­till Ki­na slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.