Onyk­ter fö­ra­re döms till fäng­el­se­straff

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

I ju­ni 2017 kör­de en kvin­na bo­satt på Mä­larö­ar­na bil onyk­ter, bland an­nat på Ekerö­vä­gen. En­ligt ut­and­nings­pro­vet ha­de kvin­nan en al­ko­hol­kon­cent­ra­tion på 0,98 mil­li­gram al­ko­hol per li­ter ut­and­nings­luft un­der el­ler ef­ter fär­den.

Grän­sen för grovt ratt­fyl­le­ri går vid 0,5 mil­li­gram al­ko­hol per li­ter ut­and­nings­luft. Kvin­nan åta­la­des miss­tänkt för grovt ratt­fyl­le­ri i mars och döm­des ny­li­gen för det brot­tet av Sol­na tings­rätt. Do­men blir en må­nads fäng­el­se och kvin­nan har er­känt brott.

Någ­ra sär­skil­da skäl att slip­pa fäng­el­se­straff an­ser tings­rät­ten in­te att det finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.