”Vill Ekerö kom­mun för­bätt­ra sitt fö­re­tagskli­mat be­hö­ver de bland an­nat för­bätt­ra ser­vicen till fö­re­ta­gen och si­na upp­hand­ling­ar”.

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

An­na Wallin , pro­jekt­le­da­re på Svenskt Nä­rings­livs re­gi­on­kon­tor i ett press­med­de­lan­de om en färsk nä­rings­livs­ran­king.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.