Carl­sons i ru­tan

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För Åke och Pla­tin Carl­son blir Al­la byg­ger det tred­je tv-pro­gram­met som de del­tar i se­dan för­ra som­ma­ren.

Först ut var de i mat­pro­gram­met Vi la­gar bäs­ta ma­ten som gick i SVT, där Ekerö­bör­di­ge Ed­ward Blom var do­ma­re. Un­der hös­ten 2017 var de även med i SVT:s Du­el­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.