Ekerö­par an­mä­ler kre­dit­korts­fö­re­tag

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Näs­tan tu­sen kro­nor togs ut från ett kre­dit­kort som till­hör ett Ekerö­par i ja­nu­a­ri. Pa­ret me­nar att det in­te var de som tog ut peng­ar­na och har po­li­san­mält hän­del­sen.

Men kre­dit­korts­fö­re­ta­get Coop Med­me­ra har in­te av­skri­vit peng­ar­na och pa­ret har nu an­mält Coop Med­me­ra till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN.

Peng­ar­na togs ut i Lon­don i brit­tis­ka pund. En­ligt an­mä­lan till ARN har Ekerö­pa­ret ald­rig va­rit i Lon­don och var på si­na re­spek­ti­ve ar­be­ten då ut­ta­get sked­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

UTTAG. Det var i Lon­don som peng­ar­na ha­de ta­gits ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.