Hund om­hän­der­tas ef­ter van­vård

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En kvin­na i Sten­ham­ra har en­ligt läns­sty­rel­sen van­vår­dat sin hund till den grad att den be­hö­ver om­hän­der­ta­gas.

En­ligt be­slu­tet hölls hun­den i ett li­tet rum där det var upp till 30 gra­der varmt och fick in­te kom­ma ut på pro­me­nad.

Läns­ve­te­ri­nä­ren som tog be­slu­tet me­na­de att hun­den var oer­hört un­der­sti­mu­le­rad och att van­vår­den led­de till stort men­talt li­dan­de för hun­den.

Läns­sty­rel­sens be­slut fat­ta­des i mit­ten på ju­li, då ut­om­hus­tem­pe­ra­tu­ren var runt 30 gra­der.

Be­slu­tet gjor­des en­ligt djur­skydds­la­gen pa­ra­graf 31, punkt 1 och 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.