Bag­ges höst

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Bröl­lop med sam­bo Jo­han­na Lind i au­gusti. Do­kuså­pan Bag­ges Cir­kus har pre­miär på ka­nal 7. Boken, skri­ven till­sam­mans med He­lén Bjur­berg, släpps i ok­to­ber. En ny sä­song av Idol star­tar med An­ders Bag­ge i ju­ryn . In­spel­ning av en ny sä­song av Bag­ges hem­lö­sa hun­dar drar igång. Ett nytt säll­skaps­spel, Bag­ges hund­ka­os, släpps till­sam­mans med Al­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.