Mil­jon­be­ställ­ning­ar på svens­ka el­bi­len

Mälarö Tidning - - Motor -

Skå­ne­ba­se­ra­de star­tup­fö­re­ta­get Uni­ti sä­ger sig ha fått in be­ställ­ning­ar vär­da en halv mil­jard kro­nor på sin förs­ta bil.

Den he­ter Uni­ti One och är en två­sit­sig el­bil med räck­vidd på 15–30 mil. Le­ve­rans sker i slu­tet av 2019 och det går att be­stäl­la bi­len nu om man be­ta­lar en de­po­si­tion på 1 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.