Hov­rät­ten slår fast dom mot Ekerö­man

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En miss­han­del sked­de vid Frid­hems­plans tun­nel­ba­na i au­gusti för­ra året. Bå­de den döm­de Ekerö­mannen och off­ret var be­ru­sa­de och har i för­hö­ren läm­nat knapp­hän­dig in­for­ma­tion om hän­del­sen. Ett vitt­ne har dock be­rät­tat att den döm­de, 29-åri­ge man­nen, spar­kat den and­re man­nen när den­ne låg ner.

Man­nen som blev spar­kad har in­te an­mält hän­del­sen och vil­le in­te hel­ler kom­ma till tings­rät­ten.

Den döm­de man­nen över­kla­ga­de do­men och har yr­kat att hov­rät­ten ska fri­kän­na ho­nom från åta­let el­ler lind­ra straf­fet. Hov­rät­ten går dock helt på tings­rät­tens lin­je. Den vill­kor­li­ga do­men med 60 tim­mar sam­hälls­tjänst står där­för kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.