Per­son till sjuk­hus ef­ter bil­krock i Skå

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Två per­son­bi­lar kroc­ka­de på Fä­ren­tu­na­vä­gen vid Svan­ha­gen på ons­dags­mor­go­nen. Po­lis och rädd­nings­tjänst kall­la­des till plat­sen. En per­son för­des till sjuk­hus med ryggsmär­tor.

En po­li­san­mä­lan ska upp­rät­tas men vid den­na tid­nings press­lägg­ning var den än­nu in­te fär­dig­be­hand­lad och ha­de ing­en brotts­ru­bri­ce­ring.

– Men ut­i­från de förs­ta upp­gif­ter­na ser det ut att ha va­rit nå­gon som in­te an­pas­sat av­stånd till fram­för­va­ran­de for­don, sä­ger An­na West­berg på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

FOTO: DANIEL CANNERVIK

KROCK. Kors­ning­en vid Svan­ha­gen är en av kom­mu­nens mest olycks­drab­ba­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.