Mer: När­mar sig hund­ra år

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

► Ekerö IK grun­da­des 1921 och när­mar sig allt­så hund­ra­år­sju­bi­le­um.

► Ekerö IK är en av Stock­holms stör­re id­rotts­för­e­ning­ar.

► För­e­ning­en har fler oli­ka sek­tio­ner och i klub­bens fär­ger kan barn, ung­do- mar och vux­na äg­na sig åt fot­boll, ishoc­key, in­ne­ban­dy, arm­bryt­ning, båg­skyt­te, bad­min­ton och bord­ten­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.