Tre tra­fik­lös­ning­ar

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Jör­gen

Visst går det att stop­pa tra­fik­ka­o­set: 1. Fria buss­re­sor mel­lan Ekerö och Brom­ma­plan. 2. Bätt­re in­farts­par­ke­ring­ar i kri­tis­ka knut­punk­ter. 3. Tillåt inga fler bygg­lov i Ekerö kom­mun in­nan tra­fi­ken lö­per bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.