De fles­ta kom­men­ta­rer­na hand­lar om att jag ver­kar va­ra en här­lig kil­le som bju­der på mig själv.

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Sten­ham­ra­bon Lo­rentz Blixt gjor­de suc­cé i Ba­ro­me­terns webb-tv då han in­ter­vju­a­des med cy­kel­hjäl­men bak och fram un­der Iron­man i Kal­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.