Borr­ning­ar­na igång för fjär­de fi­len

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Prov­borr­ning har bör­jat längs Ekerö­vä­gen, inför bredd­ning­en av vägen. Borr­ning­ar­na ska ge in­for­ma­tion om mark­för­hål­lan­de­na och görs i förs­ta hand mel­lan Ede­by och Lin­dö tun­nel, vil­ket är den sträc­kan som ska byg­gas först.

Borr­ning­ar­na görs av Zü­blin Scan­di­na­via som är Tra­fik­ver­kets un­de­rent­re­pre­nör för mitt­de­len av Ekerö­vä­gen.

När väg­pla­nen fick grönt ljus i hös­tas sa­de Tra­fik­ver­kets pro­jekt­le­da­re Pia An­ders­son att byg­get skul­le va­ra igång på he­la sträc­kan un­der 2018.

Pla­nen är fort­fa­ran­de att den fjär­de fi­len ska va­ra klar 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.