Bib­li­o­te­ket bju­der på po­si­tiv kon­sert

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En po­si­tiv­ha­la­re kom­mer till Ekerö cent­rum på lör­dag. Det blir kon­sert med flöjt och vev­po­si­tiv i pjä­sen Mus­fång­a­ren från Häs­sel­by.

– Barn och vux­na kom­mer ock­så få va­ra med och dan­sa, sä­ger Alek­san­der Dy­bowski på Aleks Stock­holms po­si­tiv­ha­la­re.

Han minns själv hur han hör­de en po­si­tiv­ha­la­re som barn.

– Jag tyck­te det var fan­tas­tiskt. Ett vev­po­si­tiv ska­par en väl­digt fin stäm­ning fylld med ti­vo­li och gläd­je. Jag vill ta upp den tra­di­tio­nen, sä­ger han.

Pjä­sen spe­las i Er­ski­nesa­len kloc­kan 13.00. Gra­tis plats­bil­jet­ter finns att häm­ta på bib­li­o­te­ket.

FO­TO: PRI­VAT

PO­SI­TIV. Alek­san­der Dy­browski kom­mer ta med två vev­po­si­tiv till Ekerö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.