Sten­kast­ning mot fle­ra bi­lar på Ekerö

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Fle­ra bi­lar slogs sön­der un­der nat­ten till sön­da­gen för­ra hel­gen. Det var bi­lar som stod på Bryg­ga­vä­gen, Ekudds­vä­gen och Gräså­ker­s­vä­gen som ska­da­des.

– Det hand­lar om back­speg­lar­na som man har sla­git el­ler spar­kat sön­der och sten som kas­tats, sä­ger kom­mun­po­lis Håkan Thor.

Bus­sku­rer i bland an­nat Svan­ha­gen har ock­så sa­bo­te­rats i vec­kan.

– Vår bild är att som­ma­ren va­rit re­la­tivt lugn men det bru­kar bli li­te mer ska­de­gö­rel­se i sam­band med skol­start, sä­ger Håkan Thor.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

KROSS. Bus­sku­rer har sla­gits sön­der på många håll i kom­mu­nen ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.