Ny app ska hjäl­pa bo­stads­säl­ja­re

Mälarö Tidning - - Hemma -

Nu lan­se­ras en ny app som ska ge kun­der­na stör­re in­fly­tan­de och på­ver­kan i bo­stads­af­fä­ren.

Det me­nar i al­la fall fö­re­ta­get som lig­ger bakom tjäns­ten Bosta­da, som be­skrivs som bo­stads­mark­na­dens mot­sva­rig­het till Uber och Airb­nb.

Med ap­pen ska kun­der­na själ­va kun­na väl­ja bland ett nät­verk av an­slut­na mäk­la­re och sty­ra vil­ka tjäns­ter som ska kö­pas. Då det byg­ger på en di­gi­tal platt­form ut­an mel­lan­hän­der och kopp­ling­ar till mäk­lar­kon­tor upp­ges kost­na­der­na där­för ock­så mins­ka för bo­stads­säl­jar­na.

– Vi trött­na­de på allt hysch-hysch som finns i var­je bo­stads­af­fär och att det in­te är sär­skilt lätt för en kund att för­stå vad en för­sälj­ning kos­tar, sä­ger Andre­as Pontén, som är en av de­lä­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.