VM-guld i swim­run för Alex­an­der Flo­res

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Johan Äl­gekrans

Za­ka­ri­as Berg, 23, tog sin hit­tills största skalp som brot­ta­re på se­ni­or­ni­vå.

För­ra hel­gen av­gjor­des en av årets tuf­fas­te brottar­täv­ling­ar i Po­len. Za­ka­ri­as Berg från Sten­ham­ra im­po­ne­ra­de stort och vi­sa­de upp en im­po­ne­ran­de brott­ning täv­ling­en ige­nom.

I se­mi­fi­na­len möt­te Za­ka­ri­as Berg den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren Ba­sar från Tur­ki­et. Tur­ken ha­de ingen­ting att sät­ta emot Berg som vann på tek­nisk över­läg­sen­het (8-0).

I fi­na­len vän­ta­de ukrai­na­ren Shysh­man som in­te hel­ler kun­de rub­ba Berg som vann med 3-1. Det var Za­ka­ri­as Berg största skalp som brot­ta­re på se­ni­or­ni­vå och det var dess­utom ett vik­tigt gen­rep in­för VM i ok­to­ber.

– Jät­te­ro­ligt att brot­tas så bra på en av värl­dens största täv­ling­ar och att vin­na på tek­nisk över­läg­sen­het mot re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren är näs­tan sur­re­a­lis­tiskt. Det var ett vik­tigt kvit­to in­för VM i ok­to­ber, sä­ger Berg.

VIN­NA­RE. Za­ka­ri­as Berg vann ny­li­gen en täv­ling i Po­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.