Trans­port­sty­rel­sen av­slår maf­fi­askylt

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En kvin­na på Fä­ringsö vil­le ha en per­son­lig num­mer­plåt till bi­len, med kom­bi­na­tio­nen ”1PSDJOS”. Men det gil­la­de in­te Trans­port­sty­rel­sen, som av­slog an­sö­kan. Med mo­ti­ve­ring­en att den kan väc­ka an­stöt. Kvin­nans man var den som ha­de hjälpt hen­ne med an­sö­kan. Vad be­ty­der då kom­bi­na­tio­nen?

– Det är ett par­ti i Ru­mä­nen som gör kons­ti­ga sa­ker och som man in­te får pra­ta il­la om. Det är en maf­fia. Jag vil­le tes­ta om det skulle bli pro­blem när vi åker dit, sä­ger han.

En re­gi­stre­rings­skylt får in­te an­spe­la på dro­ger, sex, kri­mi­na­li­tet, svor­do­mar, sjuk­do­mar, re­li­gi­on och po­li­tik.

FO­TO: TRANS­PORT­STY­REL­SEN

NEJ. Det är in­te tillå­tet att ha en re­gi­stre­rings­skylt som kan väc­ka an­stöt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.