Li­be­ra­ler­na skrev häls­ning till tju­ven

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Valaf­fi­scher kan sä­kert va­ra loc­kan­de för vis­sa att ploc­ka ner i slu­tet av en val­rö­rel­se. Men när Li­be­ra­ler­na på Ekerö rå­ka­de ut för en af­fisch­stöld in­till Ekerö­vä­gen på Lovö någ­ra da­gar fö­re va­let nöj­de sig par­ti­av­del­ning­en in­te med att ryc­ka på ax­lar­na.

Där den ur­sprung­li­ga skylten ti­di­ga­re hängt skrevs i stäl­let ett med­de­lan­de till den skyl­di­ge: ”Du som stal vårt pla­kat, vill du ha al­la ef­ter 9/9?” med en upp­ma­ning om att kon­tak­ta Li­be­ra­ler­na via mejl.

Om ve­der­bö­ran­de hör­de av sig för att få res­ten av pla­ka­ten ef­ter val­da­gen har dock in­te kom­mit till Mä­larö Tid­nings kän­ne­dom.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

SVAR PÅ TAL. Tyd­ligt bud­skap från Li­be­ra­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.