Barn­vagn sa­bo­te­ra­des ut­an­för för­sko­la

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Gräså­kers för­sko­la fick be­sök mån­dag natt el­ler tis­dag mor­gon. Nå­gon el­ler någ­ra tog sig in på går­den och väl­te barn­vag­nar. En vagn sa­bo­te­ra­des och ären­det är po­li­san­mält och ru­bri­ce­ras som ska­de­gö­rel­se.

– Me­tall­de­lar har bru­tits sön­der så att det in­te går att an­vän­da den, sä­ger kom­mun­po­li­sen Hå­kan Thor.

Den här ty­pen av ska­de­gö­rel­se är ovan­lig på Mä­larö­ar­na, men att obe­hö­ri­ga tar sig in på för­sko­le­går­dar hän­der.

– Det blir ibland nå­gon form av till­hålls­plats för äld­re ung­do­mar, det är in­te ovan­ligt att det blir häng­plat­ser med ned­skräp­ning till följd, sä­ger han.

FO­TO: LOU­I­SE STRÖMBLAD BERNSTEDT

SKA­DE­GÖ­REL­SE. Gräså­kers för­sko­la fick oväl­kom­met be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.