Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För­e­ning­en Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le har runt 300 med­lem­mar, de fles­ta bo­en­de i kom­mu­nen. Skjut­ba­nor­na vid Till­flyk­ten på Lovö är hem­ma­ba­nan, men för­e­ning­en dri­ver även en skjut­ba­na i Svart­sjö.

På Lovö har för­e­ning­en två skjut­ba­nor, 50 och 300 me­ter.

För­e­ning­en är en sam­man­slag­ning av fy­ra oli­ka skyt­te för­e­ning­ar på Mä­larö­ar­na: Adel­sö, Ekerö-Mun­sö, Fä­ringsö och Lovö. Sam­manslag­ning­en sked­de 1990. KÄL­LA: MÄ­LARÖ­AR­NAS SKYTTE­GIL­LE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.