P-av­gif­ter ska ut­re­das för att mot­ver­ka full par­ke­ring

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

En tra­fi­ko­lyc­ka på Noc­ke­by­bron stop­pa­de tra­fi­ken i bå­da rikt­ning­ar­na på Ekerö­vä­gen och Drott­ning­holms­vä­gen un­der nå­gon tim­me för­ra fre­dags­mor­go­nen. SL­tra­fi­ken mel­lan Brom­ma­plan och Tapp­ström fick stäl­las in.

– Det var en sam­man­stöt­ning mel­lan en per­son­bil och en last­bil. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­li­sen var på plats, sa­de Per Fahl­ström, pressta­les­per­son på po­li­sen, en stund ef­ter olyc­kan.

Ing­en av de in­blan­da­de ska ha fått någ­ra all­var­li­ga fy­sis­ka ska­dor. Or­sa­ken till olyc­kan ska ha va­rit ett plöts­ligt sjuk­doms­fall.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

STOPP. Olyc­kan på Noc­ke­by­bron led­de till långa kö­er un­der mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.