Döms för sex­u­ellt över­grepp mot barn

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En flic­ka un­der 15 år ska un­der som­ma­ren ha ut­satts för en sex­u­ell hand­ling av en fle­ra år äld­re, men fort­fa­ran­de omyn­dig, poj­ke. De bå­da ska ha en släkt­re­la­tion, men in­te va­ra när­stå­en­de.

Hän­del­sen har nu lett till fäl­lan­de dom för poj­ken som är bo­satt i Ekerö kom­mun.

En­ligt Ud­de­val­la tings­rätt rör det sig om sex­u­ellt över­grepp mot barn där han bland an­nat ska ha haft sin hand in­för flic­kans tro­sor.

Hän­del­sen ska ha in­träf­fat i en an­nan kom­mun och har nu re­sul­te­rat i en fäl­lan­de dom. Do­men blir 60 tim­mars ung­doms­tjänst och den döm­de poj­ken ska även be­ta­la ett ska­de­stånd på 40 000 kro­nor till flic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.