RÄTTELSE

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För­ra vec­kan skrev vi en no­tis om en lä­ka­re som har fått kri­tik av In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Man­nen har un­der en läng­re tid job­bat på Ve­ri­tas vård­cen­tral Ekerö, in­te Ekerö vård­cen­tral som stod i no­ti­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.