480

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

LÄ­GEN­HE­TER ska byg­gas i pro­jek­tet. Av dem är 70-80 hy­res­rät­ter. Dess­utom ska det fin­nas en ny­byggd för­sko­la på om­rå­det. De­talj­pla­nen vann la­ga kraft den 3 april i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.