Bygg­start näs­ta år

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Den förs­ta etap­pen i pro­jek­tet ska en­ligt pla­ner­na på­bör­jas and­ra kvar­ta­let 2019. Om al­la pla­ner hål­ler tids­mäs­sigt ska förs­ta in­flytt kun­na ske un­der det tred­je kvar­ta­let 2021. Bygg­jät­ten Skans­ka är ent­re­pre­nör för byg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.