San­dud­den får åter­vin­nings­sta­tion

Mälarö Tidning - - Lugnet. -

Nu ska det bli lät­ta­re att sop­sor­te­ra för al­la San­dud­den­bor. På tis­dag, den 16 ok­to­ber, kom­mer näm­li­gen en ny åter­vin­nings­sta­tion att stäl­las i när­he­ten av sko­lan vid kors­ning­en San­dudds­vä­gen/Kross­vä­gen.

På plat­sen ska pap­pers-, glas-, plast- och me­tall­för­pack­ning­ar kun­na läm­nas för åter­vin­ning.

– Med den här nya sta­tio­nen på plats hop­pas jag att vi kan un­der­lät­ta för in­vå­nar­na vid San­dud­den att på ett enkla­re sätt åter­vin­na si­na för­pack­ning­ar och tid­ning­ar, sä­ger An­ni­ka Ahl­berg, re­gi­on­chef på För­pack­nings- och tid­nings­in­sam­ling­en, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.