Di­rek­tö­ren tac­kar för sig

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Text och fo­to: Jo­nas Måns­son

Ekerö kom­mun be­hö­ver för­ny­el­se. Det me­nar kom­mun­di­rek­tö­ren Lars Hort­lund som läm­nar tjäns­ten näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.