Svenskt mo­tor­hopp tes­tar Pro Maz­da

Mälarö Tidning - - Motor -

Ba­ra tre vec­kor ef­ter att han av­slu­tat sin roo­ki­e­sä­song i USF2000 har den svens­ka ta­lang­en Rasmus Lindh från Kulla­vik ut­an­för Gö­te­borg re­dan ta­git näs­ta steg på vägen till In­dy Car. Ny­li­gen tes­ta­de 17-åring­en en Pro Maz­da för Jun­cos Ra­cing på In­di­a­na­po­lis Mo­tor Speed­way.

Med fem po­die­plat­ser i sin roo­ki­e­sä­song i USF2000 hann Rasmus knappt hem till Sve­ri­ge in­nan det var dags att re­sa till USA igen.

– Jag är väl­digt nöjd med min förs­ta for­mel­bil­sä­song. Det var en brant in­lär­nings­kur­va, men i slu­tet hit­ta­de vi has­tig­he­ten och tog någ­ra pall­plat­ser, sä­ger Rasmus som slu­ta­de vice­mäs­ta­re i sin de­but­sä­song i USF2000.

Han ser fram mot 2019 och Pro Maz­da Cham­pi­ons­hip. I sitt förs­ta test var Lindh snab­bast i ett av tes­ten och topp tre i samt­li­ga sex test­pass som in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.