Ratt­full fö­ra­re kroc­ka­de och smet

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Trots att han ha­de druc­kit sto­ra mäng­der al­ko­hol kör­de en Ekerö­bo bil från Brom­ma till Ekerö. På vägen kroc­ka­de han med en an­nan bil ut­an att stan­na och kon­tak­ta fö­ra­re i den and­ra bi­len.

Man­nen på­träf­fa­des se­na­re av po­li­sen när han satt i sin bil vid par­ke­ring­en vid Lidl. Han ha­de då en al­ko­hol­kon­cent­ra­tion i blo­det på 2,48 pro­mil­le.

Hän­del­sen som in­träf­fa­de i sep­tem­ber i fjol led­de till åtal i Sol­na tings­rätt och nu har man­nen dömts. Straf­fet blir en må­nads fäng­el­se för grovt ratt­fyl­le­ri och smit­ning.

Den 36-åri­ge Ekerö­bon er­kän­ner att han kört ratt­full, men sä­ger sig in­te min­nas att han har kroc­kat med en an­nan bil och se­dan smi­tit från olycks­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.