Bä­ver slog ut ström­men igen

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

In­om lop­pet av ba­ra tre da­gar drab­ba­des ny­li­gen fle­ra tu­sen Mä­larö­bor på Gäll­staö och Fä­ringsö av två strö­mav­brott or­sa­ka­de av bäv­rar som fäll­de träd på olyck­li­ga stäl­len.

För­ra hel­gen hän­de sam­ma sak igen. Vid 07-ti­den på lör­dags­mor­go­nen för­svann plöts­ligt ström­men för bo­en­de på och om­kring Gäll­staö. El­näts­bo­la­get El­le­vio skic­ka­de ut per­so­nal för att hit­ta or­sa­ken och kun­de åter­i­gen kon­sta­te­ra att det var en bä­ver som va­rit fram­me.

Lör­da­gens elav­brott be­rör­de 445 hus­håll och på­gick i över tre tim­mar.

Det går bra för oss, men det är in­te så att man har köpt det där hu­set på Ekerö som man har drömt om pre­cis.

Jo­han Rens­feldt, med­lem i jaz­zi­ga och skivak­tu­el­la hip­hop­grup­pen Mo­vitz, om att gö­ra lå­tar om att ha det eko­no­miskt tufft (DN).

FO­TO: MOSTPHOTOS

BÄV­RAR. Kan stäl­la till det på många sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.