Po­lis ryck­te ut till bråk på bib­li­o­te­ket

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För­ra tors­dags­ef­ter­mid­da­gen blev det stö­kigt på bib­li­o­te­ket Ekerö cent­rum. Ett fler­tal ung­do­mar drab­ba­de av okänd an­led­ning sam­man i ett bråk in­ne på bib­li­o­te­ket.

– Väk­ta­re och po­lis till­kal­la­des. En po­li­san­mä­lan gjor­des och ef­tersom det nu är ett på­gåen­de po­li­sä­ren­de kan vi in­te sä­ga så myc­ket, sä­ger Fara­vid Sval­fors af Ugglas, bib­li­o­teks­as­si­stent i Ekerö cent­rum.

Bib­li­o­te­ket be­höv­de in­te stänga, men väk­ta­re stan­na­de till stäng­ning för att öka trygg­he­ten för per­so­nal och be­sö­ka­re.

En­ligt Fara­vid Sval­fors af Ugglas väl­jer många ung­do­mar att va­ra på bib­li­o­te­ket, men att det blir stö­kigt är ovan­ligt.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.