Lo­ka­la namn i årets TV-puc­ken

Mälarö Tidning - - Sporten - Jo­han Äl­ge­kans

I hel­gen av­görs TV­puc­ken i is­hoc­key där fle­ra spe­la­re från Mä­larö­ar­na finns med.

Stock­holm Syd och Stock­holm Nord spe­lar i sam­ma grupp när slut­spe­let i TV­puc­ken ska av­gö­ras i hel­gen. I Stock­holm Syd åter­finns mål­vak­ten Carl Lind­bom och trä­na­ren Mag­nus We­lin som me­nar att la­get slår ur un­der­läge.

– Vi slår li­te ur un­der­läge men har ett brett lag med skräll­chans. Gö­te­borg, Skå- ne och Stock­holm Nord får nog ses som favoriter, sä­ger Mag­nus We­lin.

Kan gå långt I Stock­holm Nord spe­lar Mi­ka Ou­nas­vu­o­ri och Oli­ver Mo­berg som tror att la­get kan gå långt.

– Vi är ett starkt och spel­skick­ligt lag med goda möj­lig­he­ter att gå långt. Det gäl­ler dock att va­ra ef­fek­tiv och få igång mål­gö­ran­det då mat­cher­na ba­ra spe­las i två pe­ri­o­der, sä­ger Oli­ver Mo­berg.

FO­TO: PRIVAT

NORD. Oli­ver Mo­berg och Mi­ka Ou­nas­vu­o­ri spe­lar för Stock­holm Nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.