Pa­ris­av­ta­let

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

I de­cem­ber 2015 ena­des värl­dens län­der om ett nytt kli­matav­tal som bin­der al­la län­der och ska bör­ja gäl­la se­nast år 2020. En­ligt av­ta­let ska den glo­ba­la tem­pe­ra­turök­ning­en hål­las långt un­der 2 gra­der och län­der­na ska job­ba för att den ska stan­na vid 1,5 gra­der. Av­ta­let träd­de i kraft i no­vem­ber 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.