Hoc­key­brons till Mä­laröduo

Mälarö Tidning - - Sporten - Jo­han Äl­gekrans

Oli­ver Mo­berg och Mi­ka Ou­nas­vu­o­ri tog brons med Stock­holm Nord i TV-puc­ken.

Stock­holm Nord och Gö­te­borg var de två lag som im­po­ne­ra­de mest i TV-puc­kens slut­spel. I se­mi­fi­na­len bra­ka­de de sam­man i en match som många me­nar var den bäs­ta som spe­lats i TV-puc­ken på myc­ket länge.

Den mo­ra­lis­ka fi­na­len blev en tät och spän­nan­de till­ställ­ning som Gö­te­borg vann med 2–1. Oli­ver Mo­berg och Mi­ka Ou­nas­vu­o­ri fick ladda om till brons­mat­chen där Stock­holm Nord en­kelt be­seg­ra­de Öre­bro med 6–0.

För Magnus We­lin och Carl Lind­bom blev den en sjät­te­plats med Stock­holm Syd. Gö­te­borg vann årets upp­la­ga av TV-puc­ken ef­ter att ha be­seg­rat Väs­ter­bot­ten med 5-0 i fi­na­len. Samt­li­ga spe­la­re från Mä­larö­ar­na blev dess­utom ut­tag­na till Re­gi­on Camp U16 där de bäs­ta spe­lar­na från re­gi­o­nen sam­las i Gnes­ta den 16-18 no­vem­ber.

FOTO: PRIVAT

BRONS. Det blev en tred­je­plats för Oli­ver Mo­berg och Mi­ka Ou­nas­vu­o­ri i TV-puc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.