MEJA, 9, BLEV FA­MIL­JENS HJÄL­TE

När Kaj­sa Ot­tos­son låg med­vets­lös på mar­ken ef­ter en ri­do­lyc­ka age­ra­de dot­tern Meja, 9, is­kallt.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text & foto: Da­ni­el Cannervik

Jag blev nog choc­kad för jag kom­mer in­te ihåg allt.

När höst­lo­vet när­ma­de sig slu­tet för två vec­kor se­dan gav sig Meja och hen­nes mam­ma Kaj­sa ut på rid­tur på Mun­sö. Men vid Blå la­gu­nen blev Kaj­sas häst skrämd av en vat­ten­pöl så att hon föll av och för­lo­ra­de med­ve­tan­det.

– Häs­ten boc­ka­de och gjor­de en kick med rum­pan. Han gjor­de ing­en stor ma­nö­ver och vi red in­te fort, men jag lan­da­de olyck­ligt, sä­ger hon. Meja hop­pa­de ome­del­bart av sin häst. – Jag ro­pa­de på hen­ne, men fick ing­et svar, sä­ger hon. Hon sam­la­de ihop de full­vux­na häs­tar­na och tog med dem ett hund­ra­tal me­ter till Hus­by gård för att häm­ta hjälp – ut­an att ve­ta om mam­ma ens var i li­vet.

– Det en­da jag tänk­te på var att jag mås­te häm­ta hjälp. Men häs­tar­na var stres­sa­de så jag fick tryc­ka ner hä­lar­na så att de in­te skul­le springa iväg. Blev du in­te rädd när din mam­ma låg där? – Nej, det kändes mest pir­rigt. Men jag blev nog choc­kad för jag kom­mer in­te ihåg allt.

När hon fått hjälp och kom till­ba­ka hade Kaj­sa vak­nat till li­te. Meja tog av sig jac­kan för att mam­ma frös. För Kaj­sa blev det en kraf­tig hjärn­skak­ning och en mind­re blöd­ning och he­li­kop­ter till sjuk­hu­set. Men ef­ter fy­ra da­gar fick hon åka hem.

Meja ryc­ker själv li­te på ax­lar­na åt sin in­sats. Men hen­nes för­äld­rar är stol­ta över sin hjäl­te.

– Meja var otro­ligt ra­tio­nell. Hon tänk­te ut själv vad hon be­höv­de gö­ra. Det var tur att jag hade hen­ne med mig, an­nars hade jag le­gat kvar där, sä­ger Kaj­sa.

– Hon var skärpt som sjut­ton, sä­ger pap­pa Tho­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.