Ekerö­pap­por mest för­äld­ra­le­di­ga i lä­net

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Fort­fa­ran­de är det en bit kvar till ett helt jäm­ställt ut­tag av för­äld­ra­pen­ning­en.

Men Ekerös pap­por är – till­sam­mans med Vax­holm – åt­minsto­ne mest jäm­ställ­da i lä­net när det kom­mer till hur för­äld­ra­da­gar­na för­de­las. Hos Ekerös små­barns­för­äld­rar tas 34 pro­cent av för­äld­ra­pen­ning­en ut av pap­por­na, en siff­ra som även pla­ce­rar kom­mu­nen på åt­ton­de plats i lan­det.

Siff­ror­na, som För­säk­rings­kas­san pre­sen­te­ra­de in­för fars dag förra hel­gen, vi­sar även att an­de­len för­äld­ra­pen­ning­da­gar som be­ta­las ut till pap­por fort­sät­ter att öka

Var­je för­äl­der har rätt till hälf­ten av de 480 för­äld­ra­pen­ning­da­gar som För­säk­rings­kas­san kny­ter till var­je barn.

FOTO: MOSTPHOTOS

ÅT­TA I LAN­DET. Ekerös små­barns­pap­por tar ut 34 pro­cent av för­äld­ra­pen­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.