Ny se­ger i MMA-bu­ren för Ekerös Bar­tosz

Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz tog sin and­ra ra­ka se­ger i MMA un­der Su­pe­ri­or Chal­lenge.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­han Äl­gekrans

I maj gick Ekerö­bon Bar­tosz Wójći­ki­ewicz, 24, sin förs­ta proffsmatch i MMA då han be­seg­ra­de me­ri­te­ran­de Jo­el Moya på po­äng i en tuff match.

För­ra hel­gen, un­der Su­pe­ri­or Chal­lenge i Stock­holm, var det dags igen då bra­si­li­a­na­ren Lucas Te­no­rio stod för mot­stån­det. Men myc­ket till mot­stånd blev det in­te för Ekerö­bon som vann re­dan i förs­ta ron­den ge­nom sub­mis­sion ( Re­ar Na­ked Cho­ke).

– När jag fick ner ho­nom för­sök­te han rul­la och vän­da sig men jag ha­de ett per­fekt tryck så jag av­slu­ta­de di­rekt, sä­ger Wójći­ki­ewicz ef­ter se­gern.

Vik­tig matchva­na

Det var en myc­ket mer be­kväm Wójći­ki­ewicz som upp­träd­de i bu­ren nu än i proffsde­bu­ten mot Moya.

– Jag kän­de mig myc­ket mer be­kväm i bu­ren den här gång­en och med allt runt om­kring så det var vik­tigt att få matchva­na, sä­ger Wójći­ki­ewicz.

Ef­tersom det blev en kort match är Bar­tosz Wójći­ki­ewicz su­gen på en ny match in­om en snar fram­tid.

– Jag vi­sa­de att jag kan av­slu­ta snabbt men jag vill vi­sa att jag har ut­veck­lats mer un­der min trä­ning på For­ca Figh­ting. Det blir vi­la de­cem­ber ut men ef­ter ny­år är jag su­gen på fler mat­cher, sä­ger Bar­tosz Wójći­ki­ewicz.

Jag kän­de mig myc­ket mer be­kväm i bu­ren den här gång­en.

SE­GER. Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz tog sin and­ra ra­ka MMA se­ger som proffs

FOTO: GRIDDD.SE/SYLVIA STUDIOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.