4 De­cem­ber – Bar­ba­ra­da­gen

Magisk Jul - - Innehåll -

Den 4 de­cem­ber kan man se ett torn, ett svärd el­ler ett bål på primsta­ven. Primsta­ven är som en gam­mal al­ma­nac­ka från ti­den in­nan folk kun­de lä­sa och på den finns in­ris­ta­de sym­bo­ler för årets vik­ti­gas­te da­gar. Bar­bro­mäss hölls förr till min­ne av den he­li­ga Bar­ba­ra från Ni­ko­me­dia, men hon är nog in­te li­ka känd idag som sa­go­fi­gu­ren hon in­spi­re­rat till: Ra­pun­zel. Tänk att det fanns en verk­lig Ra­pun­zel på 300-ta­let! En flic­ka som stäng­des in i ett torn av sin far i fle­ra år, för att skyd­da hen­ne mot bå­de kris­ten tro och fri­ar­na som stod på kö. Fri­a­re fanns det många av, för Bar­ba­ra var li­ka vac­ker på in­si­dan som på ut­si­dan. Den unga flic­kan fängs­la­des och tor­te­ra­des på grund av sin tro och en­ligt le­gen­den tog hon med sig en kvist från ett körs­bärs­träd på väg till fäng­el­set. Hon sat­te gre­nen i vat­ten och den dag hon dog blom­ma­de gre­nen. Det här var den 4 de­cem­ber år 306, och idag är Bar­ba­ra en av de 14 nöd­hjäl­par­na – en grupp hel­gon som till­beds när folk är i nöd. Bar­ba­ra är hel­gon för fyr­ver­ke­ri, ka­non­skyt­tar och ar­til­le­ri­re­ge­men­ten. Hon är även skydds­hel­gon för ar­ki­tek­ter och sten­hug­ga­re. Säg­nen om hen­ne kan du lä­sa på de föl­jan­de si­dor­na.

Det är en fin gam­mal tra­di­tion att ta in kvis­tar som kan blom­ma till jul. Kvis­tar från körs­bärs­träd, äp­pel­träd, for­sy­thia och mag­no­lia kan dri­vas fram i stug­vär­men. Om det in­te har va­rit frost kan du läg­ga kvis­tar­na i fry­sen ett par da­gar. Så­da­na blom­man­de kvis­tar kal­lar vi för Bar­ba­ragre­nar el­ler Bar­barakvis­tar.

Det sägs att det är nu man ska bör­ja spin­na garn till ju­lens stic­ka­de små­plagg, vin­ter­klä­der som mös­sor, van­tar och soc­kor. Det är ock­så dags att ploc­ka fram klä­der som be­hö­ver la­gas och re­pa­re­ras, och se till att al­la har fin­klä­der till jul.

Viss­te du att?

Sta­den San­ta Bar­ba­ra i Ka­li­for­ni­en har fått sitt namn ef­ter att en spansk upp­täckts­re­san­de, Ju­an Cabril­lo, upp­täck­te den vack­ra plat­sen på den ka­li­for­nis­ka kus­ten den 4 de­cem­ber.

"Bar­ba­ra­da­gen går so­len bort, Lus­se­nat­ten kom­mer den till­ba­ka." I folk­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.