Var­för ba­kar vi sju sor­ter?

Magisk Jul - - Innehåll -

En­ligt tra­di­tio­nen ska du ba­ka sju sor­ters ka­kor till kaf­fe­rep och jul för sju är ett ma­giskt tal, men det finns ing­et fa­cit för vil­ka sju sor­ters ka­kor man ska ba­ka. Ta­let sju hit­tar du i bå­de ord­stäv och i sa­gor­na. Du kan få sju års olyc­ka, det finns sju un­der­verk och det är sju da­gar i vec­kan. Vi har ock­så sju döds­syn­der (hög­mod, gi­rig­het, lust, av­und, fros­se­ri, vre­de och lätt­ja) och sju dyg­der (kysk­het, mått­full­het, med­mänsk­lig­het, flit, tå­la­mod, ge­ne­ro­si­tet och öd­mjuk­het). Vi har (trod­de vi förr) sju pla­ne­ter och värl­den ska­pa­des på sju da­gar. Och om vi ska till­ba­ka till den gam­la asa­tron, så har As­gård sju sa­lar och kun­ska­pens träd sju röt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.