16 De­cem­ber – Jul­gröt med su­per­korn

Magisk Jul - - Innehåll -

Gröt har va­rit var­dags­mat se­dan lant­bru­ket upp­stod 10 000 år f.kr. Det är fak­tiskt värl­dens älds­ta maträtt. Den här ur­rät­ten i svensk kul­tur hör­de in­te ba­ra till ju­len ut­an åts he­la året. Ur­sprung­li­gen fick ock­så tom­ten gröt he­la året, på tors­da­gar. Men det var nog in­te ris­gryns­gröt han fick de förs­ta år­hund­ra­de­na, för ris var ba­ra för rikt folk. Van­ligt folk åt in­te ris­gryns­gröt för­rän på 1800-ta­let och då var det ba­ra på julaf­ton. Vårt ur­korn är bjugg (korn) och den rik­tigt tra­di­tio­nel­la kos­ten i Sve­ri­ge är gröt på råg-, hav­re- el­ler bjugg­mjöl. Bjugg var var­dags­mat än­da fram tills po­ta­ti­sen gjor­de sitt in­tåg på 1800-ta­let. Bjugg är ett su­per­gryn som sma­kar gott och som fak­tiskt är häl­so­sam­ma­re än bå­de ris och po­ta­tis. Med grö­ten ser­ve­ras gär­na hac­ka­de mand­lar och kråk­bärs­saft.

Korngröt med hav­re­gryn Till 4 per­so­ner

2 dl korn­gryn (läggs i kallt vat­ten kväl­len in­nan)

1 l mjölk (gär­na stan­dard­mjölk)

1/2 tsk salt

2 dl snabb­hav­re­gryn

1 tsk mald ka­nel

2 msk ho­nung

Gör så här: Lägg fling­or­na i kallt vat­ten över nat­ten. Da­gen ef­ter häl­ler du av vatt­net och blan­dar korn­gryn, mjölk och salt i en tjock­bott­nad ka­strull. Ko­ka upp un­der om­rör­ning och låt grö­ten små­ko­ka i 30 mi­nu­ter. Till­sätt hav­re­gryn och låt dem sväl­la ett par mi­nu­ter. Smak­sätt med ho­nung och ser­ve­ra med hac­ka­de mand­lar, bär och kråk­bärs­saft.

Res­ter? Om det blir gröt kvar kan du gö­ra ris à la Mal­ta på bjugg. Vis­pa gräd­de tills den blir tjock och blan­da den med grötres­ter­na. Till­sätt gär­na li­te ho­nung och va­nilj­soc­ker. Ser­ve­ra med hal­lon­sås och mand­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.