Tom­ten som in­te fick en smör­klick i grö­ten

Magisk Jul - - Innehåll -

Det var en jul för många her­rans år se­dan som en tjäns­te­flic­ka på går­den Ryd i Små­land kom på att hon skul­le re­ta tom­ten på jul­kväl­len och spe­la ho­nom ett spratt. Där­för tog hon och la­de smör­klic­ken i bot­ten på gröt­fa­tet som skul­le sät­tas ut på skul­len, för hon viss­te så väl att tom­ten var glupsk när det gäll­de smör­klic­ken och hit­ta­de han den in­te skul­le han nog bli lång i sy­nen.

Men då tom­ten fick se att det in­te fanns nå­got smörö­ga i jul­grö­ten blev han långt ar­ga­re än flic­kan ha­de fö­re­ställt sig, för han gick ra­kas­te vägen ned i la­du­går­den och slog ihjäl den bäs­ta kon som stod i bå­set.

Det skul­le va­ra tac­ken för att fol­ket i går­den in­te un­na­de ho­nom så myc­ket som en yn­ka smör­klick. Se­dan gick han upp på skul­len för att än­då äta grö­ten och då fa­tet slut­li­gen var tomt hit­ta­de han smörö­gat längst ned i bot­ten. Tom­ten blev så led­sen för att han ta­git li­vet av kon att han grät högt och bar sig åt.

Men sent på jul­nat­ten vil­le tom­ten stäl­la allt till rät­ta igen, så han gick över till grann­går­den. Där tog han den bäs­ta kon han kun­de hit­ta, led­de den med sig till­ba­ka och sat­te den i bå­set hem­ma på Ryd, på sam­ma plats som den and­ra ha­de stått.

Gam­mal sä­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.