Tomtegröt

Magisk Jul - - 16 December -

Upp­teck­nat av Wer­ner Karls­son 1930 i Len­hov­da soc­ken, Små­land (ar­kiv­upp­teck­ning: ULMA 2496:1). "Jag vet en gård där det fanns en tom­te. Var­je tors­dags­kväll sät­ter hus­mor ut gröt och mjölk till ho­nom på lo­gen. Of­ta får man se tom­ten gå och bä­ra halm mel­lan la­dan och la­du­går­den, och var­je höst är han up­pe på vin­den och räk­nar os­tar­na."

"Flic­kor som in­te kan ko­ka korngröt, blir ald­rig duk­ti­ga kä­ring­ar." Gam­malt ta­le­sätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.