Bri­ocher

Matbröd - - 79 Mjuka & Hårda Bröd -

Läck­ra frans­ka bröd som är per­fek­ta som ku­vert­bröd el­ler ljuv­li­ga till en lyx­ig fru­kost.

20 st

25 g jäst

2 dl vat­ten, fing­er­varmt ½ tsk salt ca 13 dl ve­te­mjöl

150 g smör, rumsvarmt 3 msk strö­soc­ker

4 ägg

Pens­ling

1 ägg, upp­vis­pat

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en deg­bun­ke. Lös upp jäs­ten med vatt­net.

2. Till­sätt sal­tet och ba­ra så myc­ket av ve­te­mjö­let att de­gen blir smi­dig. Res­ten av mjö­let till­sätts ef­ter jäs­ning­en. Strö li­te ve­te­mjöl över de­gen och låt den jä­sa, till dub­bel stor­lek, un­der bak­duk i 30–45 min.

3. Rör smö­ret smi­digt med strö­sock­ret. Blan­da ner det­ta till­sam­mans med äg­gen i den jäs­ta de­gen. 4. Till­sätt res­ten av ve­te­mjö­let. Even­tu­ellt be­hövs in­te allt mjöl, så överdo­se­ra in­te.

5. De­la de­gen i li­ka sto­ra bi­tar, to­talt 21 st. En av de bi­tar­na läg­ger du åt si­dan, som se­dan ska bli små bol­lar på top­pen av bri­ocher­na. Rul­la de 20 bi­tar­na till run­da bol­lar. Gör en för­djup­ning i var­je boll. Rul­la 20 små ku­lor av deg­bi­ten du la åt si­dan och fäst en ku­la på var­je topp.

6. Smörj en muf­fins­plåt el­ler alu­mi­ni­um­fo­li­e­for­mar. Lägg brö­den i for­mar­na. Låt dem jä­sa un­der bak­duk i ca 30 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 7. Pens­la brö­den med ägg. Gräd­da dem mitt i ug­nen i 8–10 min. De är go­dast att avnju­ta färs­ka, men hål­ler sig frä­scha nå­gon dag. Du kan fry­sa in brö­den i ca 3 må­na­der, men värm dem fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.