Gra­hams­fral­lor & skor­por av sam­ma deg

Matbröd - - 79 Mjuka & Hårda Bröd -

En deg – två re­sul­tat.

Ca 12 fral­lor & 40 skor­por

100 g smör

3 dl mjölk

50 g jäst

2 ägg

1 tsk salt

2 msk strö­soc­ker 4 dl gra­hams­mjöl 5 ½ dl ve­te­mjöl

Pens­ling & gar­ne­ring

smör, smält gra­hams­mjöl

GÖR SÅ HÄR

1. Smält smö­ret, till­sätt mjöl­ken och värm det fing­er­varmt, ca 37 gra­der. 2. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Rör ut den med väts­kan och till­sätt ägg, salt och strö­soc­ker.

3. Rör ner gra­hams­mjö­let och blan­da se­dan grad­vis i ve­te­mjö­let tills de­gen blir smi­dig och släp­per bun­kens kan­ter. Täck med plast­fo­lie och låt jä­sa till dub­bel stor­lek, ca 1 tim.

4. Knå­da de­gen smi­dig

i någ­ra mi­nu­ter. De­la

de­gen i två li­ka sto­ra de­lar. 5. Skor­por: De­la den ena deg­hal­van i 20 li­ka sto­ra de­lar och rul­la dem till små bol­lar. Lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Täck dem med bak­duk.

6. Fral­lor: De­la den and­ra deg­hal­van i 12 li­ka sto­ra de­lar och rul­la till fral­lor. Lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per och täck med bak­duk. Låt bå­de skor­por och fral­lor jä­sa i 30 min. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

7. Gräd­da skor­por­na mitt i ug­nen i 8–10 min. Låt dem sval­na på ett gal­ler.

8. Pens­la fral­lor­na med smält smör och strö över gra­hams­mjöl. Gräd­da dem mitt i ug­nen i 10–12 min.

9. De­la skor­por­na på mit­ten med en gaf­fel, lägg till­ba­ka dem på plå­ten med snit­ty­tan upp. Gräd­da dem längst upp i ug­nen i 5 min så att de får li­te färg. Sänk vär­men till 100 gra­der, flyt­ta skor­por­na till mit­ten av ug­nen och ef­ter­gräd­da dem i 1–1 ½ tim el­ler tills de känns la­gom hår­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.