Naan­bröd med vit­löks­smör

Matbröd - - 79 Mjuka & Hårda Bröd -

Ba­ka vit­löks­dof­tan­de bröd på utegril­len. De är som all­ra go­dast när de är var­ma.

6–8 st

25 g jäst

2 dl mjölk

1 ½ tsk salt

2 tsk strö­soc­ker

1 tsk bak­pul­ver

1 dl mild na­tu­rell yog­hurt, 3 pro­cent

1 ägg

2 msk na­tu­rell ol­ja

8–9 dl ve­te­mjöl

Gar­ne­ring

smör, smält vit­lök, pres­sad färsk per­sil­ja

GÖR SÅ HÄR

1. Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke. Värm mjöl­ken till ca 37 gra­der och häll den över jäs­ten. Blan­da tills jäs­ten har löst sig. 2. Till­sätt salt, strö­soc­ker, bak­pul­ver, yog­hurt, ägg och ol­ja. Av­slu­ta med ve­te­mjö­let, li­te i ta­get. Knå­da ihop till en smi­dig deg.

3. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i ca 1 tim. Tänd gril­len. De­la de­gen i 6–8 bi­tar och kav­la ut dem till av­långa bröd, ca 25 x 8 cm.

4. Låt brö­den jä­sa i ca 20 min un­der bak­duk på ett bak­plåts­pap­per.

5. Gräd­da brö­den di­rekt på grill­gall­ret, un­ge­fär nå­gon mi­nut på var­je si­da, be­ro­en­de på vär­me.

6. Pens­la brö­den med en bland­ning av smält smör och vit­lök. Strö över per­sil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.