TARIFA

Matglädje vid Medelhavet - - Spanien - Text: ALEX CROSSLEY

Vind­pis­ka­de och vit­kal­ka­de Tarifa lig­ger på Spa­ni­ens syd­li­gas­te spets och har länge loc­kat ung­dom­li­ga ki­te- och vindsur­fa­re – men nu bör­jar sta­den ock­så loc­ka till sig strand- och ma­täls­ka­re.

Bör­ja din helg med att chec­ka in på tren­di­ga Ho­tel Mi­si­a­na, mitt i gam­la stan. Fort­sätt se­dan till stran­den Los Lan­ces för att slap­pa på sand­dy­ner­na med en Gin Ma­re och to­nic på Ar­te Vi­da (ho­telar­te­vi­da­ta­ri­fa. com) el­ler ät fyl­li­ga rä­kor från Co­paca­ba­na Gar­den’s Se­a­food Grill (facebook.com/ chil­loutco­paca­ba­na­gar­den).

Gam­la stan i Tarifa vak­nar till liv på nat­ten när ki­te­sur­fa­re och lo­kal­be­folk­ning­en går ner på kul­ler­stens­ga­tor­na för att äta Secre­to Ibe­ri­co (hem­lig­he­ten är mör, mar­mo­re­rad skin­ka från den ibe­ris­ka gri­sen) och hand­gjor­da pom­mes fri­tes på La Vaca Loca (Calle Cer­van­tes 6). Chi­li­mo­sa, ett li­tet hål i väg­gen, ser­ve­rar hem­ma­la­gad fala­fel (#chi­li­mo­sa) och stans bäs­ta ma­roc­kans­ka te finns på fla­men­co-ha­ket Al­me­di­na (al­me­di­naca­fe.net).

Bör­ja näs­ta dag med en frukt­sal­lad, crêpe el­ler smoot­hie på Café Azuls fi­na, grö­na in­ner­gård (facebook.com/ca­fe­a­zul­ta­ri­fa), kopp­la se­dan av med en café con le­che ut­an­för coo­la Café 10 (facebook. com/ca­fe10ta­ri­fa).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.